Skogflåttencefalitt (TBE)

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i nervesystemet som forårsakes av viruset TBE (Tick-borne Encephalitis). Viruset spres via bitt fra en skogflått. Sykdommen går ofte over av seg selv, men noen blir også alvorlig syke. Les mer om hvordan man smittes av TBE-viruset, hva symptomene på skogflåttencefalitt er og hvordan man kan beskytte seg mot sykdommen.

Hvordan smitter skogflåttencefalitt?

Skogflåttencefalitt smitter gjennom flåttbitt. TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler, og overføres via blod til vertsdyret kort tid etter at flåtten har bitt seg fast.

Når viruset er overført vil det settes i gang en immunreaksjon i kroppen, og man får sykdommen skogflåttencefalitt. Dette kan skje raskt og det er viktig å fjerne flåtten med det samme du oppdager at du har blitt bitt.

Hvordan vet jeg om jeg har skogflåttencefalitt?

Har du blitt bitt av flått, og opplever influensalignende symptomer som feber, hodepine, muskelverk, kvalme eller oppkast, kan dette være tegn på skogflåttencefalitt eller borreliose.  

Symptomer etter smitte av TBE-viruset kan oppstå så tidlig som fire dager etter at du ble bitt, men kan også oppstå så sent som en måned etter flåttbittet. 

De fleste som får skogflåttencefalitt infeksjon har allikevel ingen symptomer. 

Noen kan oppleve å få nye og kraftigere symptomer etter en symptomfri periode på opptil en uke. Dette er typiske symptomer på hjernehinnebetennelse, og karakteriseres ofte av kraftig hodepine, påvirket allmenntilstand, feber, oppkast, nakkestivhet og lammelser.

Diagnosen stilles av lege på bakgrunn av sykehistorie og laboratorieprøver.

Hvordan behandles skogflåttencefalitt?

Det finnes ingen behandling for sykdommen skogflåttencefalitt. Dersom du blir syk rettes behandlingen mot å lindre symptomene dine.

Overvåking, næringstilførsel og væskebehandling er en viktig del av dette. Det kan også hende at du vil trenge behandling for komplikasjoner av infeksjonen, slik som smerter eller høyt trykk i hjernen.

Hvis du blir alvorlig syk av viruset, er ofte langvarig innleggelse på sykehus nødvendig og i noen tilfeller er det behov for overvåking på intensivavdeling.

Heldigvis klarer immunforsvaret vårt som regel å håndtere TBE-viruset på egenhånd, slik at vi blir friske også uten behandling. I Norge er det ikke registrert noen dødsfall som følge av skogflåttencefalitt, og i Vest-Europa er dødeligheten hos dem som er syke mindre enn 1 %.

Blir man frisk av skogflåttencefalitt?

Som oftest vil du bli helt frisk.

Du kan likevel oppleve plager i lang tid etter en TBE-infeksjon. Dette kan være hodepine, søvnvansker og konsentrasjonsvansker. Noen blir også plaget med forbigående balanseproblemer og lammelser, og i sjeldne tilfeller kan slike plager dessverre være permanente.

Kan man vaksinere seg mot skogflåttencefalitt?

Heldigvis kan man vaksinere seg mot skogflåttencefalitt med en TBE-vaksine som gir god beskyttelse mot TBE-viruset. 

Denne vaksinen omtales ofte som flåttvaksine, men dette kan være misvisende: vaksinen beskytter bare mot TBE-viruset, ikke mot andre flåttbårne sykdommer som borreliose. Borreliose finnes det ikke vaksine for.

Hvem bør ta TBE-vaksine?

FHI anbefaler TBE-vaksine dersom du ofte blir bitt, og er mye ute i naturen, særlig i de største risikoområdene langs kysten i øst-Norge. Vaksinasjonsanbefalingen gjelder både for barn og voksne, og for fastboende og besøkende. 

Helt spesifikt gjelder anbefalingen områdene:

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen.   

  • Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.   

Dersom du ønsker å vaksinere deg anbefales det at du gjør dette på vinteren eller våren, slik at du er ferdig vaksinert før flåttsesongen.

Avhengig av alder og immunsystem trenger du enten 2 eller 3 doser fordelt utover 0-12 måneder, i følge FHI. Man kan også ta oppfriskingsdoser 5-12 måneder etter siste dose.

Kry kan skrive ut resept på TBE-vaksine over en videosamtale med lege. Disse får du satt på apotek som tilbyr vaksinering. Om du bor i nærheten av Oslo kan du bestille time på en av våre klinikker, og få råd og vaksinering på samme sted.

Når du bør oppsøke legehjelp

Selv om det er flere uker siden du ble bitt av flått, bør du kontakte lege dersom du: 

  • Har feber, hodepine, føler deg sliten og har vondt i ledd og muskler og vet at du har hatt et flåttbitt. 

  • Opplever kraftig hodepine, stivhet i nakken, lammelser eller symptomer på lammelser. Ved slike symptomer bør man alltid oppsøke lege, også om du ikke har blitt bitt av flått.

  • Har fått et utslett rundt bittstedet som vokser, eller som er større enn 5 centimeter i diameter.

Fortell legen om dine symptomer, og når du ble eller mistenker at du ble bitt av en flått.

Slik kan vi i Kry hjelpe deg

Vi kan hjelpe deg med vaksinering mot TBE, medisinsk vurdering av symptomener på sykdommen, stille diagnose og legge en plan for hvordan du eventuelt bør forholde deg til sykdommen. Du kan bestille en legetime over video eller på en av våre klinikker i Oslo.

Kilder

Skogflåttencefalitt (TBE). (2021). [nettdokument]. Oslo:fhi.no. Hentet 30. juni 2022, frahttps://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/

TBE (skogflåttencefalitt) (2022). [nettdokument]. Oslo:flåttsenteret.no. Hentet 30. juni 2022, fra https://xn--flttsenteret-ucb.no/skogflattencefalitt-tbe/#:~:text=sykdomsforl%C3%B8p%20enn%20barn.-,Voksne%2C%20s%C3%A6rlig%20eldre%2C%20f%C3%A5r%20ofte%20et%20mer%20alvorlig%20sykdomsforl%C3%B8p%20enn,d%C3%B8dsfall%20i%20andre%20europeiske%20land.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell. I: Vaksinasjonsveilederen. (03.062022). [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet 30. juni 2022, frahttps://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/skogflattencefalittvaksinasjon-tbe-/

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin