Lungebetennelse

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Lungebetennelse er en infeksjon i lungevevet forårsaket av bakterier eller virus. Hoste, kortpustethet og feber er vanlige symptomer. En bakteriell lungebetennelse behandles med antibiotika. Hvis sykdommen skyldes et virus, helbredes den vanligvis av seg selv. Eldre, syke og mennesker med andre sykdommer må ofte pleies på sykehus.

Generelt om lungebetennelse

Lungebetennelse, kalt pneumoni på medisinsk språk, rammer omtrent 1 av 100 mennesker hvert år. Sykdommen er en infeksjon i nedre luftveier forårsaket av både virus og bakterier, men det er mest vanlig å bli syk av bakterier som kalles pneumokokker.

De fleste blir helt friske i løpet av en måned. Eldre mennesker og små barn er mer utsatt for lungebetennelse enn andre aldersgrupper. Dette gjelder også personer som allerede har en annen sykdom, for eksempel astma eller kols.

Noen ganger kan virus eller bakterier forårsake store utbrudd av lungebetennelse. Disse inkluderer mykoplasma, RS -virus, influensavirus og koronavirus. Ikke alle som er smittet får lungebetennelse - mange får mildere plager som ligner på forkjølelse.

Vaksinasjon mot lungebetennelse

Det er ingen generell vaksine mot lungebetennelse, ettersom sykdommen kan være forårsaket av forskjellige bakterier og virus.

Hvis du tilhører en såkalt risikogruppe, bør du vaksinere deg mot pneumokokker og sesonginfluensa. Medisinske risikogrupper inkluderer personer eldre enn 65 år og personer som har diabetes, hjertesykdom, lungesykdom eller svekket immunsystem av en annen grunn.

Vaksinasjon mot en rekke forskjellige pneumokokker samt bakterien Hib, haemophilus influenzae type b, er inkludert i det generelle vaksinasjonsprogrammet for barn i Norge.

Symptomer på lungebetennelse

De vanligste symptomene på lungebetennelse er hoste og feber med redusert allmenntilstand. Du kan føle kortpustethet og brystsmerter eller smerter i lungene og luftrøret når du hoster eller trekker pusten dypt. Slimhinnen i luftveiene svulmer og væske og slim kan samle seg dypt i lungevevet. Dette gjør det vanskeligere for lungene å oksygenere blodet, og det føles tyngre å puste.

Sykdommen kan oppstå umiddelbart, men begynner ofte som en kald eller langvarig hoste med feber som deretter blir til lungebetennelse.

Ettersom lungebetennelse er forårsaket av forskjellige typer virus og bakterier, kan symptomene variere. Problemene er også forskjellige fra person til person og det er ofte ulike symptomer i forskjellige aldersgrupper. Noen mennesker får for eksempel raskt høy feber og frysninger, mens andre bare har en liten temperaturøkning. Eldre mennesker har noen ganger lungebetennelse uten feber eller hoste - da kan redusert allmenntilstand eller forvirring og rask pust være de eneste symptomene på lungebetennelse.

Barn som får betennelse i lungene kan bli bleke, slitne og likegyldige. De kan også få vondt i magen og føle seg uvel.

Vanlige symptomer på lungebetennelse:

 • Trøtthet og nedsatt allmenntilstand

 • Feber, iblant med frysninger

 • Hoste i form av kikhoste, tørrhoste eller slimhoste

 • Brystsmerter ved dype åndedrag

 • Kortpustet og pustevansker

 • Vesende eller pipende pusting

 • Vondt i hodet

 • Forvirring, spesielt hos eldre

Magesmerter, diaré, kvalme og oppkast kan også være symptomer på lungebetennelse, selv hos voksne. I alvorlige tilfeller forbundet med underliggende hjerte- eller lungesykdom kan lungebetennelse forårsake kortpustethet eller blodforgiftning.

Andre forklaringer på lungebetennelse

Bronkitt - oftest forårsaket av et virus - har lignende symptomer fra luftrøret som lungebetennelse, men påvirker vanligvis ikke den generelle tilstanden på samme måte. Astma, influensa og andre virusinfeksjoner kan noen ganger også forveksles med lungebetennelse.

Kols forårsaker pustevansker, kortpustethet og hoste. Noen ganger kan lunger og alvorlige sykdommer som tuberkulose forårsake lignende symptomer som ved lungebetennelse.

Årsaker til lungebetennelse

Lungebetennelse skyldes det faktum at lungevevet har blitt betent. Betennelsen kan skyldes både virus og bakterier i lungene. Noen sprer seg lettere enn andre. Noen ganger kan en lungebetennelse skyldes at mageinnholdet når lungene, for eksempel ved bevisstløshet. Hvis du får i deg giftige, kjemiske stoffer som løsemidler, kan det føre til en såkalt kjemisk lungebetennelse.

Den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse eller lungebetennelse er pneumokokker. De er vanligvis lette å få i forbindelse med virusinfeksjoner i luftveiene.

Lungebetennelse forårsaket av et virus eller for eksempel bakterien mycoplasma overføres ofte gjennom hoste og nysing som danner dråper i luften - da kan du bli smittet hvis du berører noe som dråpene har havnet på, for eksempel et håndtak.

Små barn og eldre lider mer av lungebetennelse enn andre. Dette er fordi immunsystemet ikke er fullt utviklet hos barn og eldre ofte har et svekket immunsystem. Å ligge mye eller være fysisk inaktiv betyr også en økt risiko for lungebetennelse fordi lungene da bare brukes til en viss grad.

Eksempler på bakterier som kan forårsake lungebetennelse

Pneumokokker - Den vanligste årsaken til lungebetennelse. Forekommer ofte som en komplikasjon etter for eksempel forkjølelse eller influensa. Forekommer i alle aldre, men er mer vanlig blant små barn og eldre.

Mycoplasma - En smittsom bakterie som smitter gjennom direkte kontakt eller dråpesmitte. Ofte påvirkes flere mennesker i miljøet omtrent samtidig. Mest vanlig blant mennesker yngre enn 50 år, inkludert barn.

Hib - haemophilus influenzae type b - Overføres hovedsakelig ved dråpeinfeksjon. Barn som ikke er vaksinert, kan for eksempel bli smittet gjennom leker, men dette er uvanlig i Norge fordi Hib er inkludert i det generelle vaksinasjonsprogrammet. Personer som er rammet er ofte eldre eller mennesker med underliggende sykdom, hovedsakelig kols.

TWAR - klamydia lungebetennelse - Overføres ved direkte kontakt eller dråpesmitte. Forekommer i alle aldre og det er vanlig å bli smittet før 20 år.

Legionella - Legionærsykdom - Bakterien formerer seg i vann som er 18–45 grader varmt og overføres ved å inhalere vanndråper i luften, for eksempel i en dusj, boblebad eller via klimaanlegg. Det er mest vanlig å bli smittet i utlandet. Forekommer i alle aldre.

Eksempel på virus som kan forårsake lungebetennelse

RS -virus - RS -virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. Overføres gjennom direkte kontakt og dråpesmitte - barn kan for eksempel bli smittet via leker. RS -viruset forårsaker epidemier blant yngre barn hvert år og kan noen ganger føre til alvorlige sykdommer.

Influensavirus - Overføres ved direkte kontakt eller dråpesmitte. Forekommer i alle aldre og kan noen ganger forårsake store utbrudd av lungebetennelse som svineinfluensa eller Hong Kong -influensa

Koronavirus - Coronavirus er en familie av forskjellige virus. Noen få virus overføres fra dyr til mennesker og spres mellom mennesker gjennom direkte kontakt eller dråpeinfeksjon. Eksempler på koronavirus er sars, mers og covid-19.

Det er en rekke forskjellige faktorer som kan gjøre deg mer sårbar for lungebetennelse enn andre. Dette skyldes ofte et svekket immunsystem som betyr at kroppen ikke har samme evne til å bekjempe virus og bakterier.

Risikofaktorer som øker sjanse for lungebetennelse

Det finnes flere risikofaktorer som vil øke sjansen for lungebetennelse.

 • Hjertesykdommer

 • Kroniske lungesykdommer

 • Diabetes

 • Nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller legemiddel

 • Røyking

 • Høy alder

 • Graviditet kan også innbære en økende sårbarhet for blant annet lungebetennelse

Utredning og behandling av lungebetennelse

For å være sikker på at du har lungebetennelse og for å finne ut om det er virus eller bakterier som ligger bak problemene, må du gjøre en medisinsk undersøkelse. Hvis symptomene er akutte eller spesielt alvorlige, kan det også være nødvendig med røntgen ved mistanke om lungebetennelse.

Lungebetennelse på grunn av bakterier blir ofte behandlet med antibiotika. Hvis det er et virus som har forårsaket problemene, kan betennelsen vanligvis gå over av seg selv, men i noen tilfeller er det grunn til å behandle med antivirale legemidler.

Alvorlig lungebetennelse kan kreve sykehusinnleggelse med væske, ernæring og antibiotika direkte inn i blodet. Noen ganger er oksygen også nødvendig for å lette pusten. Alvorlige former for lungebetennelse kan kreve intensiv behandling med respirator.

Hva kan du selv gjøre ved lungebetennelse?

Hvis du har lungebetennelse, bør du hvile og ta det med ro slik at kroppen får muligheten til å komme seg.

Hva du bør tenker på ved lungebetennelse:

 • Drikk mye - det er viktig å bytte ut væsken du mister hvis du har feber, væske tynner også ut slimet som da blir lettere å hoste opp.

 • Hvile - la kroppen komme seg før du går på skole eller jobber igjen.

 • Avstå trening - fysisk anstrengelse med feber kan være direkte skadelig, og hoste og pusteproblemer forverres vanligvis med anstrengelse.

Det er ingen spesifikk medisin mot lungebetennelse som er forårsaket av et virus, men det er reseptfrie smertestillende og febernedsettende midler tilgjengelig på apotek. De forkorter ikke sykdomstilstanden, men kan lindre ubehag.

Hva du kan gjøre for å minske risikoen for å bli smittet:

 • Vaske hendene ofte.

 • Ikke rør ansiktet ditt hvis du for eksempel har rørt dører eller rekkverk på et offentlig sted.

 • Unngå nærkontakt med mennesker som har symptomer på sykdommen.

 • Unngå store folkemengder i influensasesonger hvis mulig.

 • Bli vaksinert mot pneumokokker og sesonginfluensa hvis du tilhører en medisinsk risikogruppe.

Viktig å vite om Reyes syndrom

Barn og ungdom under 18 år bør ikke bruke acetylsalisylsyre medisiner uten anbefaling fra lege på grunn av risikoen for Reyes syndrom. Det er en uvanlig, men alvorlig tilstand som kan påvirke hjernen og leveren med symptomer som bevisstløshet, kramper, magesmerter, oppkast og bevisstløshet. Noen ganger kan Reyes syndrom være dødelig.

Når bør du søke legehjelp for lungebetennelse?

Ved tegn på lungebetennelse, bør du søke helsehjelp. Dette er spesielt viktig for eldre mennesker og barn, eller hvis du har kols eller annen sykdom. Hvis barnet ditt ikke orker å leke eller virker uinteressert, bør du også kontakte omsorgen.

Søk hjelp umiddelbart hvis du eller barnet ditt raskt blir verre og får høy feber eller frysninger.

Søk legevakt eller kontakt 113 hvis du eller noen i nærheten har problemer med å puste eller opplever trykk over brystet.

Hvis det er mistanke om en smittsom luftveisinfeksjon, er det viktig å unngå smittespredning - kontakt alltid helsevesenet før du møter fysisk opp eller venter på personalet ved inngangen.

Slik kan vi i Kry hjelpe deg

Du kan kontakte oss på Kry for råd og informasjon i forbindelse med lungebetennelse. En lege gjør en individuell vurdering basert på symptomene dine og det som kommer fram under møtet.

Ved mistanke om lungebetennelse er det nødvendig med en fysisk undersøkelse. Du blir da bedt om å oppsøke legehjelp der du bor, eller vi kan sette opp en oppfølgingstime for deg på en av våre klinikker i Oslo.

Husk at hvis det er barnet ditt som har symptomer, må barnet delta på legetimen. For å kunne bestille en legetime for barnet må du være verge for barnet.

Vi følger faglige retningslinjer også når vi skriver ut resept på antibiotika. Ved mistanke om halsbetennelse, nedre luftveisinfeksjoner som bronkitt eller lungebetennelse kreves det fysisk undersøkelse for å stille diagnose, og vi kan derfor ikke skrive ut antibiotika for dette over video.

Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin