Kry-logo
Last ned
Trenger du å snakke med en av våre psykologer? Bestill time
Tegn på depresjon hos menn

Tegn på depresjon hos menn

Sist oppdatert:
ons. 24. jun. 2020
Menn har ofte høyere terskel enn kvinner for å oppsøke hjelp, og kan også ha andre tegn enn de typiske symptomene mange forbinder med depresjon. Våre faglige råd kan hjelpe deg eller noen du er glad i til å be om hjelp.

Depresjon er et svært utbredt problem innen psykisk helse rundt om i verden. På verdensbasis er det over 264 millioner mennesker som lider av humørforstyrrelser. Depresjon kan i verste fall føre til selvmord.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det nesten 800 000 mennesker som begår selvmord hvert år, og tre fjerdedeler av disse er menn. WHO rapporterer også at det er i Europa flest menn begår selvmord i verden.

Dette er urovekkende statistikk som delvis kan skyldes at menn ofte har høyere terskel enn kvinner for å oppsøke hjelp mot depresjon.

Tegn på depresjon hos menn kan dessuten være litt annerledes de tradisjonelle symptomene på depresjon som de fleste av oss kjenner til. Dermed kan det være vanskeligere å fange opp depresjon hos menn.

Hva er depresjon?

Depresjon er en alvorlig stemningslidelse som rammer både menn og kvinner i alle aldre. Den viser seg som en vedvarende følelse av tristhet, håpløshet og manglende interesse for aktiviteter du vanligvis setter pris på.

Det finnes mange symptomer – både følelsesmessige og fysiske. Disse symptomene må være til stede i minst to uker før diagnosen klinisk depresjon kan stilles.

Menn og depresjon

Mens den vanlige oppfattelsen er at det er flere kvinner som rammes av depresjon, og statistikken også gjenspeiler dette, så skal det ofte mer til før menn snakker om det og søker hjelp. Det betyr at det kan være svært mange menn som er deprimerte uten at de har fått diagnosen.

Menn snakker ofte ikke om følelser og kan derfor ty til andre og kanskje mer destruktive måter å takle dette på, sier Lina Anderhell, som er psykolog hos KRY. «Denne motviljen kan skyldes at de ikke vil vise sårbarhet.»

Depresjon hos menn kan vise seg på andre måter enn hos kvinner

En annen årsak til at menn ofte ikke ber om hjelp, sier Anderhell, er at de «kanskje ikke kjenner seg igjen i symptomene som beskrives». Vanlige symptomer på depresjon, som at du gråter lett og ikke finner glede i ting du likte tidligere, er for eksempel kanskje ikke det første deprimerte menn legger merke til.

Menn kan føle seg triste og miste interessen for aktiviteter de pleide å like, men de kan også vise andre tegn som ikke nødvendigvis alltid er forbundet med depresjon.

Mens kvinner ofte «trekker seg tilbake» med en følelse av skyld og at de ikke duger, har menn lettere for å «utagere» når de er deprimerte. Med dette mener hun at menn kanskje viser mer fysiske symptomer eller takler depresjonen med alkohol eller ved å vise sinne og aggresjon (se nedenfor). Slike symptomer er vanligvis ikke forbundet med depresjon, men de kan skjule eller dekke over lidelsen.

Årsaker til depresjon hos menn

Det er ofte de samme årsakene som utløser depresjon hos menn og kvinner.

Alder, økonomi, livsstil, familiehistorikk og selv arv har vist seg å påvirke sannsynligheten for å utvikle depresjon.

Det kan være én konkret ting som utløser depresjonen, eller en rekke stressende hendelser som kan føre til at du blir deprimert.

Hos menn er det å takle tap én av de største belastningene som kan utløse depresjon. Det kan være et forhold som tar slutt, en person nær deg som dør, eller at du mister jobben.

Tap av status, økonomiske problemer eller det å bli syk kan også påvirke menns identitet. «Menn føler ofte at de ikke skal vise seg svake og at de skal klare å forsørge familien», sier Anderhell. «Slike oppfatninger kan gjøre disse hendelsene ekstra vanskelige.»

Her er noen av tegnene du bør se etter:

Følelsesmessige tegn:

 • Sinne
 • Irritabilitet
 • Frustrasjon
 • Manglende interesse for jobb, sosialt liv eller hobbyer
 • Ubesluttsomhet eller manglende evne til å konsentrere seg

Atferdsmessige tegn:

 • Aggressiv atferd
 • Tilbaketrekking og isolering
 • Alkohol og narkotika
 • Jobber for mye
 • Selvmordsforsøk

Fysiske tegn:

 • Søvnproblemer
 • Endret matlyst og matinntak
 • Vektforandringer
 • Uforklarlige plager og smerter
 • Manglende sexlyst
 • Manglende overskudd
 • Problemer med fordøyelsen

Snakke om psykisk helse

Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal starte en samtale om depresjon på en fintfølende og omsorgsfull måte. Dette er ekstra krevende hvis mannen du er bekymret for, er tilbaketrukket og ikke vil snakke om følelsene sine.

«Det er viktig at du som livspartner eller venn tar opp temaet selv om det er skummelt», sier Anderhell. «Du må tørre å stille spørsmålet ‘hvordan har du det?’.»

Hun foreslår at du forteller hva du har lagt merke til med atferden og hva du er bekymret for. «Det viktigste er at du ikke er dømmende, men at du viser støtte og spør den andre om det er noe du kan gjøre for å hjelpe», sier hun.

Vær oppmerksom på at typen støtte menn vil ha, vil være helt individuelt. «Han trenger kanskje bare noen som lytter, eller så vil han kanskje at du blir med når han skal søke profesjonell hjelp», sier Anderhell.

Selvhjelp

Det å være sosial, unngå for mye alkohol og ha en sunn livsstil er viktig for å holde humøret stabilt.

Fysisk aktivitet har også vist seg å hjelpe, siden trening frigir endorfiner som skaper lykkefølelse i kroppen.

På lengre sikt har trening med lav intensitet vist seg å styrke forbindelsen mellom nerveceller, noe som også kan ha gunstig effekt på symptomer på depresjon.

Behandling mot depresjon

Det er vanskelig å vite når du bør kontakte lege, og menn lar ofte være å oppsøke hjelp.

Anderhell sier du bør få profesjonell hjelp når problemene pågår over tid. «Når det begynner å påvirke hverdagen er det på tide å oppsøke hjelp», understreker hun. «Det er altså når det ikke lenger handler om å ha en dårlig dag eller to, men når det skaper problemer på jobben eller skolen, i forhold eller på andre viktige områder i livet», sier hun.

Mange leger vil bruke spørreskjemaer til å fastsette hvor alvorlig depresjonen er. Da svarer du på noen viktige spørsmål om din mentale helsetilstand og rangerer hvert svar.

Behandlingen varierer fra samtaleterapi med psykolog eller lege, til medisinske behandlinger som antidepressiva for mer alvorlige depresjoner.

Referanser og ytterligere informasjon:

Disse artiklene ga oss mye nyttig informasjon. Kanskje du finner dem interessante også:

Sagar-Ouriaghli, I., Godfrey, E., Bridge, L., Meade, L., & Brown, J. (2019). Improving Mental Health Service Utilization Among Men: A Systematic Review and Synthesis of Behavior Change Techniques Within Interventions Targeting Help-Seeking. American journal of men's health, 13(3), 1557988319857009. https://doi.org/10.1177/1557988319857009

Ogrodniczuk, J. S., & Oliffe, J. L. (2011). Men and depression. Canadian family physician Medecin de famille canadien, 57(2), 153–155.

Martin, L. A., Neighbors, H. W., & Griffith, D. M. (2013). The experience of symptoms of depression in men vs women: analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA psychiatry, 70(10), 1100–1106. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.1985

Call, J. B., & Shafer, K. (2018). Gendered Manifestations of Depression and Help Seeking Among Men. American journal of men's health, 12(1), 41–51. https://doi.org/10.1177/1557988315623993

Vogel, D. L., Heimerdinger-Edwards, S. R., Hammer, J. H., & Hubbard, A. (2011). "Boys don't cry": examination of the links between endorsement of masculine norms, self-stigma, and help-seeking attitudes for men from diverse backgrounds. Journal of counseling psychology, 58(3), 368–382. https://doi.org/10.1037/a0023688

Denne artikkelen er gjennomgått av psykolog Lina Anderhell hos KRY

Vil du vite mer om vårt psykologtilbud?
Les mer
Godkjent av:

Christoffer Rolseth

Allmennlege i Kry

Last updated:

Andre artikler