Download Download

Forkjølelse hos barn

Forkjølelse er en virusinfeksjon i de øvre luftveiene. Forkjølelse forekommer mest i vinterhalvåret og er svært smittsomt. Små barn er som regel mest mottakelige fordi de ikke har et fullt utviklet immunsystem. Det er derfor vanlig at små barn blir forkjølet flere ganger i året. Selv om en forkjølelse kan være plagsom, er den vanligvis ikke farlig for barn. Imidlertid kan det i noen tilfeller føre til komplikasjoner, for eksempel mellomørebetennelse.

Symptomer

Forkjølelsessymptomene oppstår mellom en og tre dager etter at barnet har blitt smittet med viruset. Vanligvis blir barn sykere enn voksne når de er forkjølet. I tillegg får barn oftere ørebetennelse i forbindelse med forkjølelse.

Vanlige symptomer på forkjølelse hos barn er:

 • Snue og tett nese

 • Nysing

 • Trøtthet

 • Feber

 • Hoste

 • Lett hodepine

 • Sår hals

Årsaker

Forkjølelse hos både barn og voksne skyldes virus. Det er mer enn 200 forskjellige virus som kan forårsake forkjølelse og det vanligste er rhinoviruset. Andre vanlige virus som gir forkjølelsessymptomer er coronavirus, parainfluensavirus, RS-virus, influensavirus og adenovirus. Viruset spres gjennom luften når den smittede personen snakker, nyser eller hoster. Det kan også smitte gjennom munn, nese og øyne, for eksempel hvis man håndhilser på en som er smittet som ikke har vasket hendene sine eller hvis man tar på gjenstander som er forurenset med viruset. Når man så berører munnen, nesen eller øynene, får viruset muligheten til å spre seg i kroppen.

Behandling

En forkjølelse går vanligvis over av seg selv, men det kan ta opptil to uker før barnet blir helt friskt. Etter som infeksjonen er forårsaket av virus, hjelper ikke antibiotika. Det finnes heller ingen vaksine mot forkjølelse.

Det viktigste er at barnet får hvile og sørge for at det får i seg nok væske. Det er også viktig å påse at barna vasker hendene ofte, og at de ikke deler drikkeglass eller bestikk for å redusere risikoen for infeksjon.

Barn under 18 år med feber bør ikke behandles med legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, da dette kan forårsake Reyes syndrom – en uvanlig, men potensielt livstruende sykdom.

Hvis barnet får komplikasjoner, som for eksempel ørebetennelse, kan barnet trenge behandling.

Når du bør oppsøke legehjelp

Du kan kontakte KRY om du har spørsmål og trenger råd. KRY kan tilby et videomøte med en lege som kan hjelpe deg veiledning og skrive ut resept på nødvendige legemidler. Hvis våre leger vurderer at en fysisk undersøkelse er nødvendig for å gi en bedre vurdering, vil dere bli anbefalt å oppsøke fastlege eller legevakt. I så tilfelle vil du ikke måtte betale for konsultasjonen hos KRY.

Vær oppmerksom på at KRY ikke kan behandle ørebetennelse.

Du bør oppsøke fastlege eller legevakt dersom:

 • Barnet ditt er under 12 uker gammelt og har en temperatur på over 38 grader

 • Barnet ditt har langvarig feber over 40 grader

 • Barnet ditt ikke drikker nok vann og viser tegn på dehydrering

 • Du har mistanke om nakkestivhet

 • Barnet ditt har pustevansker