Last ned Last ned

Koronavirus (coronavirus)

Sist oppdatert 11. mai 2020

Dersom du ikke finner informasjonen du trenger her eller på de lenkede nettstedene, kan du ringe Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon på 815 55 015 som har åpent hverdager kl. 08-15.30.

Du kan henvende deg til oss i KRY for å få hjelp i forbindelse med luftveisinfeksjoner, inkludert for eksempel influensa. Legen vil foreta en individuell vurdering basert på dine symptomer og den informasjonen som framkommer under legetimen.

Ved spørsmål om koronavirus kan KRY bistå med følgende i denne fasen av utbruddet:

 • Vurdering av behov for karantene, hjemmeisolering eller test dersom du tror du kan ha blitt smittet eller har vært utsatt for smitte av koronaviruset
 • Råd for hva du bør gjøre hvis du kan ha blitt smittet
 • Sykmelding dersom du må ha dette ved hjemmekarantene eller hjemmeisolering. OBS: Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å godta egenmelding, så vi anbefaler deg å prøve dette først

KRY kan foreløpig ikke henvise til testing. Testing organiseres og utføres av den enkelte kommune. Dersom du må teste deg for koronavirus må du kontakte fastlege eller legevakt.

Du skal ikke reise til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker smitte av koronaviruset. På grunn av begrensninger i kapasitet og tilgang til utstyr for å teste, må innsatsen målrettes slik at vi bremser epidemien og sikrer oss at vi får testet de det er aller viktigst å nå. Derfor skal ikke personer uten symptomer testes for covid-19. Her finner du nasjonale retningslinjer for hvem som skal testes og ikke. Lokale tilpasninger kan forekomme.

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av:

 • Pasienter med behov for innleggelse
 • Pasienter eller beboere i helseinstitusjoner
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid, eller hvis de har hatt milde symptomer på luftveisinfeksjon mer enn 2 døgn
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom
 • Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19
 • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
 • Andre med mistenkt covid-19. Det vil si: personer med akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

De to siste kategoriene kan se an symptomer hjemme i 2 døgn før test vurderes.

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

Dersom du oppfyller ett av kriteriene ovenfor bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får kontakt med fastlegen din, ring nærmeste legevakt på telefonnummer 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Uavhengig av symptomer, gjelder hjemmekarantene for:

 • Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
 • Alle som ankommer Norge fra andre land skal i karantene i 10 dager etter ankomst. Fra 17. mars gjelder dette også reisende fra Sverige og Finland, med unntak av pendlere
 • Fra 15. mars har flere kommuner innført karantene for personer som har oppholdt seg i andre deler av Norge

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det inkluderer å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, offentlig transport og andre steder der man lett kommer nær andre.

Det er viktig at du følger med på utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som et mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og fastlege eller legevakt må kontaktes på telefon for videre vurdering. Merk deg at du ikke vil bli henvist til testing dersom du ikke oppfyller ett av kriteriene nevnt ovenfor.

For helsepersonell gjelder egne retningslinjer.

Du må isolere deg hjemme dersom du:

 • Har fått påvist covid-19 eller legen har vurdert det som sannsynlig at du er smittet med covid-19, men ikke trenger innleggelse på sykehus
 • Har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19
 • Er i karantene på grunn nærkontakt med noen som har påvist covid-19, og får symptomer på luftveisinfeksjon

Ved hjemmeisolering må du ikke forlate hjemmet og du må få hjelp av andre når du for eksempel må handle matvarer. Du skal være i hjemmeisolering til du er erklært smittefri av legen som følger deg opp, normalt i 7 dager etter du er helt frisk. Se mer informasjon her.

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. I januar 2020 ble det identifisert et nytt koronavirus som etterhvert har fått navnet SARS-CoV-2. Dette har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon kalt covid-19 med opprinnelse i Wuhan i Kina, men utbredelsen av viruset øker stadig.

 1. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset. 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon. De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få mer alvorlig sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Symptomene ligner typiske symptomer som ved for eksempel forkjølelse som feber, sår hals og hoste. I tilfeller hvor sykdommen gir lungebetennelse gir det mer dramatiske symptomer, som tungpust. Alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos eldre personer med underliggende sykdom.

Ut i fra hva vi vet så langt, ser det ut som at følgende grupper har større risiko for å utvikle et mer alvorlig forløp som følge av covid-19.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

 • Eldre personer over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

 • Sykelig overvekt
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Har sykdommer eller bruker medisiner som gir svekket immunsystem
 • Betydelig nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Ha lav terskel for å kontakte helsetjenesten dersom du er i risikogruppen og utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden

Råd for å forebygge smitte av det nye koronaviruset, er de samme som for andre infeksjonssykdommer;

 • Vaske hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Unngå å ta deg i øynene, nesen og munnen uten å ha vasket hendene først
 • Unngå å være nær personer som viser symptomer på sykdom

Foreløpig finnes det ingen vaksine, selvtest eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Gravide kan ved enkelte virusinfeksjoner ha økt risiko for alvorlig forløp dersom de blir smittet. Foreløpig vet vi ikke om dette gjelder ved covid-19. Man vet heller ikke om viruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødselen. Hvis noen i husholdningen har symptomer på luftveisinfeksjon, anbefales det om mulig å begrense samværet med disse og ellers ha god håndhygiene og følge andre grunnleggende smittevernråd.

Sist oppdatert:
11. mai 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef