Last ned Last ned

Coronavirus (koronavirus)

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange coronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom. I desember 2019 ble det påvist en ny type coronavirus, kalt SARS-CoV-2. Dette har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse med opprinnelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Symptomene er influensaliknende med feber, snue, sår hals og hoste. Foreløpig har ingen fått påvist SARS-CoV-2 i Norge.

I desember 2019 ble det påvist en ny type coronavirus, kalt SARS-CoV-2. De fleste som er rammet av viruset utvikler bare milde symptomer, men det er også rapportert om noen dødsfall. Flertallet av de smittede personene har tilknytning til storbyen Wuhan sentralt i Kina. En antar at sykdommen smitter via dråpesmitte og direkte kontakt.

Det er påvist smitte, også utenfor Asia, inkludert USA og flere europeiske land. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Norge. Verdens Helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av viruset. Hovedårsaken til dette er at viruset smitter svært raskt, blant annet fordi det kan smitte opp til flere dager før en smittet selv får symptomer. Mange syke vil gi store belastninger på helsevesenet og samfunnet. Derfor har myndighetene i Norge laget beredskapsplaner for å melde og hindre smitte dersom sykdommen oppdages i landet. Dersom vi får tilfeller av smitte i Norge, vil norske helsemyndigheter offentliggjøre informasjon om det.

For oppdatert informasjon om utbruddet, se:
Helsenorges side om coronavirus
Verdens helseorganisasjons (WHOs) side om coronavirus
Det europeiske smittevernbyråets (ECDCs) nettsider

Det nye coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner på typiske influensasymptomer som feber, sår hals og hoste. I tilfeller hvor sykdommen gir lungebetennelse gir det mer dramatiske symptomer, som tungpust. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos personer med underliggende sykdom.

Foreløpig har ingen fått påvist SARS-CoV-2 i Norge og risikoen for å bli smittet her til lands regnes som lav. Råd for å forebygge smitte med det nye coronaviruset, er de samme som for andre infeksjonssykdommer;

  • vaske hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk
  • unngå å ta deg i øynene, nesen og munnen uten å ha vasket hendene først
  • unngå å være nær personer som viser symptomer på sykdom.

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør oppsøke legehjelp. Symptomer på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

De som mistenker at de kan være smittet må kontakte fastlege eller legevakt på telefon før de kommer til undersøkelse. Dersom noen får påvist smitte i Norge, vil de isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av hvilke symptomer de får.

Sist oppdatert:
24. februar 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef