Astma

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Thorleif Jansen

, Spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Astma er en obstruktiv luftveissykdom som oppstår i de nedre luftveier. Symptomer ved et anfall kan være tung pust, piping og hoste. Astma er som oftest ikke en farlig sykdom, men den bør tas på alvor. Hos Kry kan du få råd og behandling for astma.

Hva er astma?

Et astmaanfall kan skyldes sammentrekninger av muskulaturen i de små luftrørsgrenene, og man kan høre om det er astma ved et hvesende åndedrett, piping i brystet og hoste. Sykdommen er definert som kronisk, men trenger ikke nødvendigvis å gi daglige anfall. Det finnes mange forskjellige grader av sykdommen. Har man mistanke om astma gjennomfører man gjerne lungefunksjonstester og provokasjonstester hos fastlege eller lungelege. De fleste astmatikere kan leve et normalt liv.

Symptomer på astma

Ved et anfall opplever man som regel tung pust, piping og hoste. Barn med astma kan ofte få brekninger. Dette er forårsaket av slim og hoste.

Hva kan jeg selv gjøre?

Astma er en kronisk sykdom, men man kan ta sine forhåndsregler for å redusere anfallene, og mange trenger nesten ikke å merke at de har astma. Noen har kun astmasymptomer ved infeksjoner eller fysisk aktivitet.

Det er en sterk sammenheng mellom astma og allergi, både mot blant annet pollen, muggsopp, midd og matvareallergier. Dersom man har allergisk astma bør en unngå det man er allergisk mot i så stor grad som mulig, samt bruke både allergimedisin og astmamedisin.

I tillegg bør en astmatiker unngå tobakk, parfyme og andre sterke lukter dersom man opplever at det forverrer astmaen.

Astma hos barn

Astma kan forekomme både hos voksne og barn, men barn merker det ofte litt mindre. Det er også lettere for barn å være aktiv og i lek enn det kanskje er for voksne. Den infeksjonsutløste astmaen som påvises hos spedbarn forsvinner ofte av seg selv i 4-5-årsalderen. 30-50% av barn vokser av seg astmaen når de kommer i puberteten. Selv om mange er bekymret for astmaen når de blir eldre, så vil symptomene kunne behandles like effektivt med rette typer medisiner. Det er de samme behandlingsmetodene, uansett om det er voksne eller barn som er rammet.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Astma er som oftest ikke en farlig sykdom, men den bør tas på alvor. Ved hjelp av en videokonsultasjon kan en lege hos Kry hjelpe deg å fastslå om du bør oppsøke fastlegen din, eller ikke. Du kan motta råd dersom du eller barnet ditt er rammet av sykdommen, og ved behov kan også resepter skrives ut eller man kan bli henvist til spesialist.

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

AllergiPollenallergiInfluensaForkjølelseHosteBlodpropp – trombose