Last ned Last ned

Allergi

Hva er allergi?

Allergi er ingen sykdom, men en måte mennesker reagerer på når man kommer i kontakt med fremmedlegemer som kroppen reagerer på. Denne lidelsen har sitt navn fra greske "allos" og "ergos" som henholdsvis betyr "forandret" og "reaksjon", og beskriver at kroppen reagerer forskjellig på naturens stoffer. Man regner med at rundt 30-40 % av den norske befolkningen har en eller annen form for allergi. De vanligste formene for allergier er høysnue, astma, elveblest og eksem. Lidelsen reagerer forskjellig fra person til person, men opptrer gjerne som utslett på huden, diare, irritasjon/kløe eller hevelser. For noen kan det være nok å berøre et allergifremkallende stoff som fremkaller en reaksjon i form av for eksempel utslett.

Hva kan jeg selv gjøre?

Atopisk allergi kalles også IgE-avhengig allergi, og omfatter pelsdyrallergi, pollenallergi og mange typer matvareallergi, blant annet nøtteallergi. Begrepet "atopisk" stammer fra det greske ordet "annerledes", og i den sammenheng en "annerledes reaksjon". Den beste måten du kan forebygge, er ved å forsøke å unngå det du tror du reagerer på, for å se om kroppen normaliserer seg. God hygiene er en viktig forebygging mot reaksjoner på huden, mens man holder seg unna typisk mat som er allergifremkallende. Typiske matvarer som kan være allergifremkallende er gjerne peanøtter, egg og melkebaserte produkter. Hvis du mener du har en allergisk reaksjon, er det uansett viktig å tenke over hva du har vært utsatt for den dagen. Det er ikke alltid man klarer å få et sikkert svar på hva en er allergisk for ved å ta prøver. Derfor er det viktig å forsøke å også observere selv i hvilke situasjoner man reagerer.
Kontaktallergier er en annen type overfølsomhet for stoffer, som oftest gir hudreaksjoner der huden er blitt eksponert for stoffet. Typiske stoffer som gir kontaktallergi kan være nikkel, latex og forskjellige kjemiske stoffer.

Er det noen forskjeller mellom voksne og barn?

Hos små barn er det først og fremst matprodukter som forårsaker allergi. Det er gjerne mat som inneholder egg, fisk, nøtter, melk, skalldyr og belgfrukter som erter, linser og bønner, som provoserer frem allergiske reaksjoner. De aller fleste reaksjonene er basert på hvor stor mengde barnet har spist av det - små mengder trenger man nødvendigvis ikke å reagere på. Hos voksne er det først og fremst nøtter, men også mat som epler, rå gulrot, pærer og skalldyr som går hyppigst igjen.

Når kan KRY hjelpe deg?

Ved å ta kontakt med KRY via en videosamtale, får du tilgang til en av våre leger som kan gi deg råd om din, eller barnet ditts allergi. Her kan du også få enkel rådgivning om allergiske reaksjoner, som er et nyttig lavterskel-tilbud i stedet for å vente på legekontoret. Ved behov har vi anledning til å skrive ut resepter eller henvise videre.