Last ned Last ned

Astma

Hva er astma?

Astma er en obstruktiv luftveissykdom som oppstår i de nedre luftveier. Et astmaanfall kan skyldes sammentrekninger av muskulaturen i de små luftrørsgrenene, og man kan høre om det er astma ved et hvesende åndedrett, piping i brystet og hoste. Sykdommen er definert som kronisk, men trenger ikke nødvendigvis å gi daglige anfall. Det finnes mange forskjellige grader av sykdommen. Ved et anfall opplever man som regel tung pust, piping og hoste. Barn med astma kan ofte få brekninger. Dette er forårsaket av slim og hoste. Har man mistanke om astma gjennomfører man gjerne lungefunksjonstester og provokasjonstester hos fastlege eller lungelege. De fleste astmatikere kan leve et normalt liv.

Hva kan jeg selv gjøre?

Astma er en kronisk sykdom, men man kan ta sine forhåndsregler for å redusere anfallene, og mange trenger nesten ikke merke at de har astma. Noen har kun astmasymptomer ved infeksjoner eller fysisk aktivitet. Allergisk astma kan utløses av blant annet pollen og pelsdyr. Dersom man har allergisk astma bør en unngå det man er allergisk mot i så stor grad som mulig, samt bruke både allergimedisin og astmamedisin. I tillegg bør en astmatiker unngå tobakk, parfyme og andre sterke lukter dersom man opplever at det forverrer astmaen.

Er det noen forskjeller mellom voksne og barn?

Den infeksjonsutløste astmaen som påvises hos spedbarn forsvinner ofte av seg selv i 4-5-årsalderen. Astma kan forekomme både hos voksne og barn, men barn merker det ofte litt mindre. Det er også lettere for barn å være aktiv og i lek enn det kanskje er for voksne. 30-50% av barn vokser av seg astmaen når de kommer i puberteten. Selv om mange er bekymret for astmaen når de blir eldre, så vil symptomene kunne behandles like effektivt med rette typer medisiner. Det er de samme behandlingsmetodene, uansett om det er voksne eller barn som er rammet.

Når kan KRY hjelpe deg?

Astma er som oftest ikke en farlig sykdom, men den bør tas på alvor. Ved hjelp av en videosamtale med KRY´s helsepersonell, kan vi hjelpe deg å fastslå om du bør oppsøke fastlegen din, eller ikke. Du kan motta råd dersom du eller barnet ditt er rammet av sykdommen, og ved behov kan også resepter skrives ut eller man kan bli henvist til spesialist.